Manastir Sveti Sisoje, Manastir Ravanica, Manastir Manasija

Uskrs 2018.

Polazak 8. aprila 2018. godine u 06.00 časova ispred Hotela Sloboda u Šapcu, 07.00 časova ispred Sava centra (autoput), Beograd.
Dolazak do 10 časova u Manastir Sveti Sisoje, upoznavanje sa istorijatom Manastira, poklon moštima Prepodobnog Sisoja Velikog i prisustvo na Svetoj Liturgiji.

Manastir Sveti Sisoje

U blizini izvorišta reke Crnice, okružen zelenilom okolnih brda, leži Manastir Preobraženja Hristovog, posvećen Svetom Sisoju, je manastir Eparhije Braničevske Srpske pravoslavne crkve. Podignut je najverovatnije u osmoj deceniji 14 veka, a u izvorima se prvi put pominje 1398.godine, u jednoj povelji kneginje Milice, izdatoj ktitoru manastira, monahu Sisoju Sinajitu. Manastirska crkva je podignuta u Moravskom stilu i posvećena je Preobraženju, a živopis u njenoj unutrašnjosti, sačuvan samo u fragmentima, potiče iz vremena posle 1402.godine.

Manastir Sveti Sisoje

Krajem 17 veka je manastir napušten i vremenom je zarušen, kakvim ga opisuje i Feliks Kanić Moravska banovina je 1931.godine finansirala arheološko istraživanje kompleksa, a obnovu manastira je obavio Republički zavod za zaštitu spomenika kulture, u periodu od 1972. do 1978.godine. Sisojevac je 1985.godine postao metoh obližnjeg manastira Ravanice,a narteks na manastirskoj crkvi je obnovljen 1993.godine. Manastirska crkva ima trikonhonalnu osnovu, sa apsidama koje su spolja sedmostrane, a iznutra polukružne i odgovara sažetom tipu crkava Moravskog tipa. NJena unutrašnjost je podeljena na tri dela, sa kupolom nad srednjim, dok se na zapadnoj strani nalazi kvadratni narteks, podignut kada i crkva. Iako po osnovi i vremenu podizanja pripada Moravskom stilu,njena spoljašnjost nije tako ukrašena. NJene fasade su ukrašene nizom vitkih lezena povezanih plitkim slepim arkadama, a iznad njih, do samog krovnog venca razvijen je friz slepih arkadica koje se oslanjaju na jednostavno profilisane konzole. Danas se nalazi pod zaštitom Republike Srbije, kao spomenik kulture od velikog značaja.

Sisevac terme

Turističko mesto na obroncima Južnog Kučaja,kod samog izvora reke Crnice, Sisevac, nalazi se na 32 km severoistočno od Paraćina. Nadmorska visina naselja, smeštenog u kotlini brda, je 360 km. Zbog pogodnih mikroklimatskih uslova i izvora mineralne vode,Sisevac je bio poznat kao klimatsko mesto, još početkom 14 veka.

Sievac terme

Prvi pomen Sisevca javlja se 1389, kada carica Milica u Povelji pominje duhovnika Sisoja, kome daje Parakinov brod (današnji Paraćin), deo nekadašnje Petruške oblasti. U prijatnoj klimi i ambijentu,smešten je restoran „Potočara“, a u sklopu restorana nalazi se bazen sa termalnom vodom, lekovitih svojstava, čija je temperatura u svim godišnjim dobima konstantnih 36 stepeni, i sobe za prenoćište. U neposrednoj blizini restorana su sportski tereni. Sa južne strane restorana nalazi se jezero namenjeno sportskim ribolovcima.
Praznični ručak u restoranu “Potočara.

Praznični ručak u restoranu “Potočara”

Manastir Ravanica

Obilazak zadužbine kneza Lazara, sagrađene između 1375 i 1377. godine. Nalazi se u podnožju Kučajskih planina, u selu Senje kod Ćuprije. Saborni hram posvećen je Vaznesenju Gospodnjem i nalazi se u centralnom delu manastirskog kompleksa opasan moćnim utvrđenjem sa sedam kula, trpezarijom, monaškim kelijama, neophodnim ekonomskim zgradama. Po svojim arhitektonskim i likovnim obeležjima ravanička crkva je rodonačelnik novog stila umetnosti, takozvane Moravske škole. Ona predstavlja originalno arhitektonsko rešenje nastalo spajanjem svetogorske tradicije trolisne osnove i modela upisanog krsta sa pet kupola, odomaćenog u vreme Svetog kralja Milutina. NJena unutrašnjost ukrašena je freskama oko 1385. godine, uoči Kosovske bitke. Izmenjena ktitorska kompozicija nastala je nakon pogibije Svetog kneza.

Manastir Ravanica

Nakon prenosa njegovih moštiju iz prištinske crkve Vaznesenja u Ravanicu 1392. godine, manastir postaje mesto hodočašća u kome se stvara kult Svetog kneza Lazara, kosovskog mučenika. Ravanica postaje i kulturno središte u kome se neguje pisana reč. Veliki broj pesama posvećenih Kosovu nastao je upravo u njoj. Crkva je teško stradala tek 1686/7. godine, kada je ubijen najveći broj ravaničkih monaha. Preživeli monasi su 1689/90. godine izbegli, pridružujući se velikoj seobi Srba. Pešice oni su se povlačili do Sentandreje, pa u Srem u manastir Vrdnik, noseći celebne mošti Svetog kneza, ali i rukopisne knjige, kao i dragocen Jefimijin pokrov knezu Lazaru. Tokom Drugog svetskog rata, mošti su prenete u Sabornu crkvu u Beogradu, da bi za veliki jubilej, 600 godina od Kosovske bitke, telo Svetog kneza Lazara ponovo vraćeno u njegovu zadužbinu.

Manastir Manasija

Manastir Manasija udaljena je oko dva kilometra severozapadno od Despotovca. Podignuta je kraj rečice Resave po kojoj je nosila ime kroz čitav srednji vek. Zadužbina je despota Stefana Lazarevića. Građena je između 1407. i 1418. godine. Impozantni bedemi sa 11 kula, opasani rovom, predstavljali su, u to vreme, moderan sistem odbrane manastira. Najdominantnija i najmasivnija — donžon kula poznata je i kao Despotova kula. Crkva Svete Trojice, sa osnovom u obliku razvijenog trikonhosa, ubraja se među najreprezentativnija zdanja moravskog graditeljstva.

Manastir Manasija

NJene fasadne dekoracije od kamenih tesanika zadržale su karakter raške škole. Zidno slikarstvo, završeno je 1418. godine. Od nekadašnjih 2.000 m2, živopis se sačuvao na svega 700 m2. Iako oštećeno, smatra se za najlepše među moravskim spomenicima, a ubraja se među najbolja u starom srpskom slikarstvu uopšte. Akteri kompozicija imponuju svojom monumentalnošću, raskošnom odećom, prefinjenim likovima i pokretima. Sve ovo zograf je najlepše utkao u prikaz Svetih ratnika. Pored manastirske crkve i utvrđenja, u Manasiji su delimično sačuvani ostaci stare trpezarije i biblioteke. U biblioteci se nalazila prepisivačka radionica u kojoj su rađene brojne knjige za crkvene potrebe. Resavsko pisanje je bilo veoma cenjeno i dugo je služilo za uzor kasnijim prepisivačima. Jedan od glavnih rukovodilaca Resavske škole bio je Konstantin Filosof, potonji pisac žitija despota Stefana Lazarevića.

MOLITVA SVETOM SISOJU

“Klanjamo ti se preblaženi veliki čudotvorče i ugodniče Božiji, Sveti Sisoje!
Slavim i hvalim veliku silu i moć koju si dobio od Gospoda da pomažeš nemoćnima, a naročito deci i onima koji žele, a nemaju dece. Molim ti se da me u životu sačuvaš od svakog zla i greha. Posebno se molim, veliki pravedniče i ugodniče, da sačuvaš moju decu, da budu izvedena na pravi put koji od nas Gospod Bog traži.
Pomozi jaki, meni nejakome, da odolim svim iskušenjima i životnim nevoljama i da celim životom budem istiniti sledbenik blagoga Hrista. Tebi Sveti Sisoje, neka je svaka čast, slava i hvala za svu milost koju pružaš meni i mojoj deci. Amin”.
Obaveštenje
Poštovani poklonici, draga braćo i sestre, svi vi koji se odlučite ići s nama na ovo pokloničko putovanje moramo Vas zamoliti da poštujete pravila oblačenja prilikom dolaska u manastir ( to se pre svega odnosi na dame, koje moraju biti u suknjama, naravno ne suviše kratkim, i po starom pravilu dame trebaju imati maramu na glavi), takođe Vas moramo zamoliti da poštujete pravila lepog ponašanja prilikom posete manastirima ( što podrazumeva da isključite svoje mobilne pre nego uđete u manastir, da s ljubavlju, verom, nadom, s molitvom u sebi i mirom pažljivo pristupite Svetim moštima bez guranja i vike, jer će svako doći na red, prilikom Svete Liturgije muškarci stoje sa desne, a žene sa leve strane unutrašnjosti hrama, u nekim manastirima je zabranjeno fotografisanje unutrašnjosti s toga Vas molimo da to i ispoštujete).
Neka blagoslov ovog pokloničkog putovanja bude sa svima Vama i sa svima nama, na zdravlje i na spasenje duše i tela. Amin.

Program putovanja

Polazak iz Šapca u 06,00 časova ispred Hotela Sloboda
Polazak iz Beograda, Sava centar u 07,00
Svečana Liturgija u 10,00 časova i poklon moštima Prepodobnog Sisoja Velikog
Ručak u restoranu “Potočara” – Sisevac terme u 12,00 časova
Poseta manastiru Ravanica i poklon moštima Svetog Kneza Lazara u 15,00
Poseta manastiru Manasija i poklon moštima Svetog despota Stefana Lazarevića u 16,00
Povratak u Beograd i Šabac u večernjim satima
Cena putovanja iznosi 1800,00 dinara
Informacije i rezervacije na broj telefona: 069 529 04 62 LJupka Spasovski
063 772 32 03 Aca Perić
Uplate post netom na brojeve telefona ili na tekući račun 340-32077321-18, na ime Aca Perić, svrha uplate: pokloničko putovanje, Erste banka najkassnije do 05. aprila.
Medijska podrška portal Zorainfo

 

Komentari su zatvoreni.